پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال

پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال

پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 31 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

معايب روش نرمالترسازي

1- بروز فزونكاري در سيستم در عمل بازيابي

2- ايجاد نوعي افزونگي از نوع افزونگي در سطح ادراكي

3- زمانگير بودن فرآيند نرمالترسازي به ويژه اگر محيط عملياتي بزرگ و تعداد رابطه‌ها زياد باشد.

4- تصميم‌گيري دشوار در اثر تعدد تجزيه‌ها

5- امكان وابستگي بين مجموعه صفات يك خردجهان، وابستگيهاي به جز وابستگي تابعي و پيوندي باشد و بنابراين سبب مطرح شدن قواعد جامعيت ديگر و نيز ضوابط ديگري براي تجزيه رابطه‌ها شود و . . .

 

فهرست مطالب واسلایدها:

مشکلات Redundancy

صورتهاي نرمال (Normal Form)

وابستگي تابعي

وابستگي تابعي بديهي (نامهم)

قواعد استنتاج آرمسترانگ

مجموعه كاهش‌ناپذير وابستگي هاي تابعي

وابستگي تابعي تام (كامل)

رابطه 1NF

تبدیل 1NF  به 2NF

صورت نرمال بايس-كاد
Boyce-Codd Normal Form

رابطه 3NF

تفاوت صورت نرمال بايس-كاد و 3NF

وابستگي تابعي چندمقداري

BCNF است ولی 4NF نیست

مزاياي نرمالترسازي

معايب روش نرمالترسازي

مرور صورت های نرمال

مشکلات تجزیه