پاورپوینت دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس

پاورپوینت دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس

پاورپوینت دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 32 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

دنباله  فيبوناچي

روش بدست آوردن دنباله فيبوناچي نيز مانند دنباله  لوكاس است با اين تفاوت كه مقدار فروش روز اول و دوم بترتيب 0 و 1 مي باشد.  في الواقع  دو مقدار اوليه مي توانندهر عددي باشند بشرطي كه مجموعشان صفر نباشد.
بين   Φ و φ اين رابطه بر قرار است:
Φ  - φ  =  1

كل هر چيزي را ، ومثلا پاره خط بالا را ‌چگونه  به دو بخش كوچك (b) و بزرگ (a) تقسيم  مي كنيد كه نسبت  بخش كوچك به بخش بزرگ برابر باشد با نسبت بخش بزرگ به كل هر دو بخش؟  اين مساله را مي توانيد به بيان رياضي  برگردانيد:
بخش كوچكتر را برابر با 1  و بخش بزرگتر را  برابر با x   مي گيريم. در اينصورت :


نسبت مقدس از فرمولي با كسرهاي متداوم  و راديكالهاي تودرتو  و توابع مثلثاتي هم  بدست مي آيد

 

 

فهرست مطالب واسلایدها:

دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس

دنباله  لوكاس

دنباله  فيبوناچي

ساختن مستطيل طلائي

مثلث طلائي و ستاره پنج پر طلائي

قضيه بطلميوس

ترتيبي ديگر از مثلث خيام پاسكال

مجموع فیبوناچی و لوکاس