پاورپوینت گیاه شناسی

پاورپوینت گیاه شناسی

پاورپوینت گیاه شناسی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 250 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

پارتنوكارپی (Parthenocarpy)

  • همان‌طوری كه ذكر شد تشكیل میوه اصولاً پس از گرده‌افشانی و لقاح آغاز می‌شود. ولی در بعضی شرایط ممكن است بدون گرده‌افشانی و لقاح میوه نیز به‌وجود آید كه ممكن است چنین میوه‌ای دانه‌دار یا بدون دانه باشد كه این عمل را بكرزایی (پارتنوژنز) و عمل به‌وجود آمدن میوه بدون لقاح را پارتنوكارپی می‌نامند.

مراحل رشد و نمو

  • در گیاهان، رشد در همه نقاط گیاه انجام نمی‌گیرد بلكه مخصوص بخشهایی به نام مناطق رشد و نمو است. مناطق رشد و نمو عبارتند از: نوك ساقه، نزدیك نوك ریشه، جوانه‌های جانبی و حلقه‌های زاینده. این حلقه‌ها مریستمهایی هستند كه در ریشه و ساقه پدید می‌آیند و با فعالیت خود باعث افزایش قطر ریشه و ساقه می‌شوند. در هر یك از مناطق رشد و نمو تمایز طی مراحل زیر انجام می‌گیرد:

رشد پسین

  • رشد پسین مربوط به فعالیت مریستمهای پسین است. فعالیت این مریستمها موجب رشد قطری ساقه و ریشه می‌شود. این مریستمها به‌صورت دایره (در برش عرضی) و استوانه (در طرح فضایی) در استوانه مركزی و به‌صورت نیم حلقه‌هایی در پوست ریشه و ساقه وجود دارند. مریستم پوست را لایة زایندة چوب‌پنبه، پوست و مریستم پسین استوانه مركزی را لایه زاینده چوب ـ آبكش یا كامبیوم می‌نامند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

فصل اول. سلول و بافتهای گیاهی

فصل دوم. مورفولوژی اندامهای گیاهی

فصل سوم. ساقه (Stem)

فصل چهارم. ساختمان گل و میوه

فصل پنجم. رشد و نمو در گیاهان

فصل ششم. متابولیسم

فصل هفتم. تغذیه گیاه

فصل هشتم. فتوپریودیسم

فصل نهم. هورمونهای گیاهی