پاورپوینت کلزا توسعه و مدیریت

پاورپوینت کلزا توسعه و مدیریت

پاورپوینت کلزا توسعه و مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 101 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ویژگیهای محصول:

  • عدم همزمانی با کشت غلات پاییزه
  • امکان استفاده از همان ادوات مصرفی در غلات
  • بهبود شرایط تهویه و زهکش خاک
  • افزایش مواد الی و حاصلخیزی خاک (نسبت C:N کمتر از 30)
  • کم بودن نیاز آبی گیاه
  • سازگاری به انواع وتیپ های مختلف خاک
  • تنوع ارقام به عنوان عامل مهم و تعیین کننده پتانسیل عملکرد گیاه در مناطق مختلف
  • وجود ارقام مقاوم به خشکی و شوری

نتايج نشان مي دهد كه متاسفانه هنوز انجام آزمون خاك به منظور مصرف بهينه كودهاي شيميايي در زراعت كلزا جايگاهي ندارد و فقط 5/22 درصد كلزاكاران در سال گذشته آزمون خاك انجام داده اند . حدود 42 درصد ايشان نيز از ريز مغذيها در مزارع خود استفاده كرده و نتيجه كاربرد آن را بسيار مطلوب گزارش كرده اند .

مهترین آفت آن در منطقه شته مومی کلم است که باعث پیچیدگی و قاشقی شدن حاشیه برگها می شود و خسارت آن شدید است.

زمان مبارزه عمدتا اواخر اسفندماه همزمان با شروع رشد سریع و غنچه دهی است.

روش مبارزه عبارت از اختلاط یک سم سیستمیک   +   یک سم نفوذی با نسبت مساوی است (مثل متاسیتوکس  + دیازینون به میزان  1+1 در هزار)

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهداف توسعه کشت کلزا

ویژگیهای محصول

پیش نیازهای مهم برای کشت کلزا

متراکم بودن خاک

روش کاشت

توصیه هایی برای کشت تاخیری

علفهای هرز

آفات کلزا