پاورپوینت طراحي رؤيتگرکنترل کننده براي سيستمهاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت

پاورپوینت طراحي رؤيتگرکنترل کننده براي سيستمهاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت

پاورپوینت طراحي رؤيتگرکنترل کننده براي سيستمهاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 36 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

مفاهيم اوليه در کنترل حلقه بسته:

فيدبک رويداد

  فيدبک حالت

  فيدبک حالت با مشاهده رويدادها و دانستن

    شرط اوليه

  فيدبک حالت با تخمين حالت

روش تشريح شده:

ساختار شبکه معلوم است.

 marking اوليه نامعلوم است.

 الگوريتمي ارائه مي شود که يک رؤيتگر تشکيل مي دهد که تخمين marking  را محاسبه مي کند که حد پايين براي مقدار واقعي آن مي باشد. همچنين حد خطاي تخمين نيز محاسبه مي شود.

تخمين Marking با مشاهده رويدادها

فرضيات:

ساختار شبکه معلوم است ولي Marking  اوليه نامعلوم است.

 جمع marking   اوليه برخي زيرمجموعه هاي مکانها معلوم  است (مجموعه V). (macromarking)                   

 آتش شدن انتقالات قابل مشاهده مي باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه (تعاريف و مدل رياضي)

تخمين Marking با مشاهده رويدادها

 ويژگي رؤيت پذيري

 کنترل با استفاده از رؤيتگر

 نتيجه گيري