پاورپوینت خور شيد و لکه هايش

پاورپوینت خور شيد و لکه هايش

پاورپوینت خور شيد و لکه هايش

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 19 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

خورشيد از يک  توده انبوه گاز و گردو غبار معلق در فضا شکل گرفت وقتي اين توده انبوه منقبض گرديد مرکز آن گرم شد و خورشيد متولد شد بقيه اين توده انبوه سيارات و هرچيز ديگر ي که در منظومه شمسي قرار دارد را از قبيل اقمار و خرده سيارات و ستاره هاي دنباله دار را تشکيل داد . به تدريج خورشيد روشن تر شد وانرژي منظومه شمسي در مرکزش بيشتر شد.

بازي با اعداد در خورشيد

خورشيد : توپ شعله ور بزرگ در مرکز منظومه شمسي

 سن خورشيد : 5/4 ميليارد سال قبل

جرم خورشيد :عدد دو با 27 صفر                              

فاصله با زمين : 150 ميليون کيلومتر                        

دماي خورشيد در مرکز : 15 ميليون درجه سلسيوس      

دماي سطح خورشيد : 5500 درجه سلسيوس             

دما زير سطح خورشيد : دو ميليون درجه سلسيوس

          توليد انرژي

همجوشي هسته اي در خورشيد مقدار زيادي انرژي ايجاد ميکند همجوشي هسته اي مرحله تبديل هسته هيدروژن به هسته هليوم است  . در هر ثانيه 600 ميليون تن هسته هيدروژن به هليوم تبديل مي شود و در هرثانيه خورشيد 4 ميليون تن از جرمش را از دست مي دهد

 

فهرست مطالب و اسلایدها

خورشيد و منظومه شمسي     

بازي اعداد با خورشيد          

ساختمان خورشيد              

دماهاي خورشيد               

ترکيبات خورشيد               

توليد انرژي در خورشيد      

اشعه و باد خورشيدي           

خاصيت مغناطيسي خورشيد    

زبانه خورشيدي                

لکه خورشيدي                 

تشکيل لکه خورشيدي               

وفور و توزيع لکه خورشيدي 

گرم شدن زمين و لکه ها      

تصوير لکه جديد سال2007   

تاثير لکه ها بر زمين