پاورپوینت خلاصۀ کتاب مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع

پاورپوینت خلاصۀ کتاب مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع

پاورپوینت خلاصۀ کتاب مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 293 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

تعیین ترکیب منابع ملی از طریق برآورد ثروت کل

زمانی‌که سطح رفاه پایین می‌آید نشانگر این است که توسعه پایدار نمی‌باشد.

کشورهایی که رشد جمعیت بالایی دارند باید ثروت جدید خلق کنند تا بتوانند حداقل سطوح موجود ثروت سرانه خود را حفظ نمایند (مؤلفان بانک جهانی، 1387: 125).

ترکیب منابع ملی و برآورد ثروت کل

منابع تولیدی عبارتند از: مجموع ساختارها (و زیرساختارها)، تجهیزات و ماشین‌آلات؛ بنابراین در ارزش‌گذاری منابع تولیدی در برآوردهای ثروت، ساختارها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد اندازه‌گیری قرار گرفته‌اند. همچنین ازآنجاکه زمین‌های شهری جزء منابع طبیعی محسوب نمی‌شوند، در این محاسبه جزء منابع تولیدی به‌شمار آمده‌اند. بدین‌صورت‌که ارزش زمین شهری به‌عنوان درصدی از ارزش ساختارها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد محاسبه قرار گرفته است.

منابع طبیعی، مجموع منابع تجدیدناپذیر شامل نفت، گاز طبیعی، و مواد معدنی و منابع تجدیدپذیر شامل زمین کشاورزی، مراتع، مناطق جنگلی (شامل مناطق مورد استفاده برای استخراج چوب و فرآورده‌های غیرچوبی جنگلی) و مناطق حفاظت‌شده است.

ترکیب منابع ملی

در برآوردهای انجام‌شده، یک شهروند عادی در سطح جهان به‌طور میانگین دارای ثروت کل معادل 90000 دلار است.

فصل ششم: نقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

سؤال اساسی: آیا همه دولت‌ها در تزریق منابع به جامعه یکسان عمل می‌کنند؟

 پاسخ منفی است. زیرا اگر یک جامعه توسعه‌یافته باشد، راه را برای رشد نهادهای مدنی فراهم می‌سازد و این نهادهای مدنی به رشد و گسترش توسعه همه‌جانبه کمک می‌کند، درحالی‌که در کشورهای درحال‌رشد و توسعه‌نیافته به‌دلیل ضعف نهادهای مدنی، مسیر حرکت به‌سوی توسعه ناقص و یک‌بعدی است.

اگر دولتی توان پاسخ‌گویی به اقشار جامعه را در خود ایجاد کرده باشد و این حلقه‌های واسطه میان توده و حاکمیت، بسط و گسترش یافته باشد، طبیعتاً دولت نمی‌تواند به تخصیص بی‌ضابطة منابع ملی اقدام کرده و هیچ پاسخی نسبت به عملکرد خود نداشته باشد.

[یک شاخص] لذا نسبت به توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی جامعه و دولت می‌توان میزان استفاده بهینه از منابع در توسعه را مورد بررسی و تفکیک و تمایز قرار داد. وقتی در کشوری مطبوعات نقش حلقه‌های میانجی را ایفا نکنند و نهادهای غیررسمی از قوام و اعتبار بالایی برخوردار نباشند، درعمل منابع در راستای طبقاتی شدن بیشتر جامعه، گسترش فساد در حوزه‌های گوناگون و توسعه یک‌بعدی پیش می‌رود.

«مارکس: شکل گیری آگاهی سپس افزایش بهره‌وری منابع و در نتیجه توسعه»

از نظر مارکس راه رسیدن به تغییر در نظام سرمایه‌داری شکل گیری فرایند آگاهی در جامعه است. یعنی فرآیند تحول طبقه در خود به طبقه برای خود، یعنی تبدیل طبقه کارگر بی‌شکل و بی‌هویت، به طبقه‌ای که مسلح به آگاهی طبقاتی است. از این منظر می‌توان چنین تفسیر کرد که بدون وجود آگاهی در هر جامعه‌ای و در هر سطحی امکان تحول و رسیدن به پیشرفت و ترقی وجود ندارد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

 فصل اول:

 مسئله توسعه و منابع             

فصل دوم:

تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

فصل سوم:

مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

فصل چهارم:

منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

فصل پنجم:

الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

فصل ششم:

نقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

فصل هفتم:

سیاست، توسعه و ضرورت ساختاری منابع- عبدالرسول دیوسالار،معصومه ثانی جوشقانی

فصل هشتم:

نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی

فصل نهم:

جایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

فصل دهم:

نگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمس احمر

فصل یازدهم:

نگاه پست مدرن به رابطه میان توسعه و منابع

فصل دوازدهم:

اهمیت بنیادین روابط توسعه و منابع