پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 25 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

DOPS

روشي براي ارزيابي مهارتهاي عملي و دادن باز خورد

ارزيابي بصورت عيني و ساخت يافته

مشاهده مستقيم فراگير در حين انجام پروسيجر در محيط کار واقعي

ثبت نتايج مشاهدات ارزيابي کننده بر طبق يک چک ليست ساخت يافته           

ارائه بازخورد عيني به فراگير

مهارتهاي تکنيکي بايد در حين آموزش مورد ارزيابي قرار گيرند.

در مدل سنتي استاد مسئول ارزيابي توانمندي فراگير است و روش  ارزيابي اغلب subjective است.

اصلاح کاستي هاي موجود در آموزش مهارت يا ميزان چيره دستي فرد نيازمند ارائه بازخورد عيني (objective) است که اين امر خود ارزيابي عيني را ضروري مي سازد.

چرا DOPS؟

توانمندي در انجام يک پروسيجر صرفاً محدود به مهارت تکنيکي نيست.

دانش، توانائي تصميم گيري، مهارتهاي برقراري ارتباط، و توانايي رهبري از ديگر اجزاء ضروري هستند.

روشهاي کنوني، با استفاده از مدلهاي بي جان، فقط جزء مهارت تکنيکي را ارزيابي مي کنند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

کاربردهاي اين ابزار و چگونگي استفاده از آن

ويژگيهاي اين ابزار و مزايا و محدوديتهاي آن

توانايي در استفاده از اين ابزار در ارزيابي فراگيران