پاورپوینت ارث بری

پاورپوینت ارث بری

پاورپوینت ارث بری

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 34 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تعریف:

فرایند ایجاد کلاس های جدید به نام کلاسهای مشتق شده از کلاس موجود یا پایه است.

ویژگیها:

1-کلاس مشتق شده تمام توانایی های کلاس پایه را به ارث می برد اما میتواند تظریف هایی از آن باشد.

2-کلاس پایه بدون تغییر باقی می ماند.

3-ارث بری باعث صرفه جویی در وقت و افزایش اطمینان برنامه میشود.

4-قابلیت استفاده مجدد در توضیع آسان کتابخانه های کلاس .

ويژگيهاي كلاس مشتق

همانطور كه اشاره شد هنگامي كه يك كلاس از يك كلاس پايه مشتق ميشود باعث ميشود دوباره كاري صورت نگيرد و تمامي رفتارها و ويژگيهاي موجود در كلاس پايه به كلاس مشتق شده انتقال يابد

توجه داشته باشيد كه وقتي شما كلاس جديدي را از يك كلاس پايه مشتق ميكنيد همانند گذشته هيچ گونه شي خاصي ساخته نميشود و تنها كلاس تعريف ميگردد

انواع ارث بري

public: در اين نوع ارث بري تمامي متغيرها و توابع عضو public و protected كلاس پايه به همان شكل در كلاس مشتق شده انتقال مي يابند

protected: در اين نوع ارث بري تمامي متغيرها و توابع عضو public و protected كلاس پايه به شكل protected به كلاس مشتق شده انتقال مي يابند

private: در اين نوع ارث بري تمامي متغيرها و توابع عضو public و protected كلاس پايه به شكل privateبه كلاس مشتق شده انتقال مي يابند

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تعریف

ویژگیها

کلاس مشتق شده و کلاس پایه:

نحوه تعريف كلاس مشتق از كلاس پايه

ويژگيهاي كلاس مشتق

انواع ارث بري كه ميتوان براي ساخت كلاس مشتق استفاده كرد عبارتند از:

public

protected

private

متغيرهاي عضو private در ارث بري چه ميشوند

سازنده های کلاس مشتق:

همپوشانی توابع عضو:

کلاس های تجریدی:

:public , privateارث بری 

ارث بری چند گانه:

سازنده ها در ارث بری چند گانه:

ابهام در ارث بری چند گانه :

شامل بودن : کلاس های تو در تو

تمارین