پاورپوینت پيشگيري از حريق در معادن

پاورپوینت پيشگيري از حريق در معادن

پاورپوینت پيشگيري از حريق در معادن

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 30 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

علل بروز آتش سوزي در معادن زيرزميني

به طور كلي حريق هاي ايجاده شده در معادن زيرزميني بر حسب منشاء به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- آتش سوزي باز يا آتش سوزي با منابع خارجي

2- آتش سوزي داخلي يا خودسوزي

آتش سوزي باز

عبارت است از سوختن اشياء و لوازم مختلف موجود در معدن، اين نوع حريق در معادن عمدتا از منابع زير ايجاد مي شوند:

1- ايجاد جرقه هاي الكتريكي در اثر وضعيت نادرست تجهيزات برقي و عايق كاري نادرست كابل هاي برق.

2- اتصال كوتاه در داخل كابل هاي حامل برق و يا ريزش سنگ روي كابل و ايجاد اتصال.

3- رسيدن شعله چراغ هاي معدني به مواد سوزا.

4- جرقه زدن و گرم شدن تيغه هاي كمباين كوهبري يا زغالبري.

5- استفاده از مواد منفجره غير مجاز.

6- جوشكاري، تخليه الكتريسته ساكن.

7- انفجار گرد زغال و يا گاز متان.

8- اصطكاك و داغ شدن سيم بكسل در راهروهاي شيب دار بر روي قرقره ها در اثر يخ زدگي كه مانع حركت شود يا تماس سيم بكسل ها با داربست هاي فلزي گالري ها.

9- اصطكاك سطوح متحرك در موقع بهره برداري از نوار باربري.

خودسوزي زغال

زغال در اثر جذب سطحي اكسيژن باعث افزايش دما و در نتيجه افزايش واكنشهاي شيميايي و توليد مونوكسيدكربن،دي اكسيدكربن،گاز متان،هيدروژن وهيدروكربن هاي مختلف مي شود، كه با افزايش دما و وجود اكسيژن كافي و فقدان يك سيستم تهويه كارا جهت انتقال گرماي حاصله ،باعث خودسوزي و حريق در معدن مي گردد

 

فهرست مطالب و اسلایدها

آتش سوزي باز

خودسوزي زغال

عوامل موثر در خودسوزي زغال

تشخيص آتش سوزي در معدن

مكان هاي احتمالي وقوع خودسوزي

مقابله با خودسوزي

نحوه برخورد با يك خودسوزي

گاز متان

عوامل مشتعل كننده گاز متان

عوارض ناشي از انفجار گرد زغال

جلوگيري از انتشار انفجار

اطفاء حريق

طبقه بندي انواع آتش بر حسب نوع مواد سوزا

روش هاي اطفاء حريق در معادن زيرزميني

مقرارت ايمني مبارزه با آتش سوزي در معادن زيرزميني