پاورپوینت حریق و اطفاء حریق

پاورپوینت حریق و اطفاء حریق

پاورپوینت حریق و اطفاء حریق

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 29 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تجهيزات مبارزه با حريق

تجهيزات مبارزه با حريق در روي كشتي ها عمدتاٌ شامل موارد زير مي باشند.

1- سيستم هاي ثابت اطفاء حريق

2- سيستم پمپ ها و لوله كشي اطفاء حريق (FIRE MAIN)

3- كپسولهاي پرتابل آتش نشاني

4- تجهيزات انفرادي و تجهيزات متفرقه

5- سيستم هاي آلارم(كه در فصل 6 اين جزوه تشريح شده است)

در اين بخش بطور خلاصه به تشريح ايمني تجهيزات پرداخته مي شود.

1- سيستم هاي اطفاء حريق ثابت

در حاليكه كپسولهاي سيار آتش نشاني بعنوان كمك اوليه و بمنظور اطفاء حريق كوچك در نطفه بكار رفته و پمپ ها و لوله كشي و فايرهايدرانت هاي موجود كشتي ها براي برخي از آتش ها(مثل آتش سوزي تجهيزات برقي و سوخت و روغن ) كاربرد مناسب ندارند. لذا نيزا به سيستم هاي مؤثرتر مي باشد كه بتوانند در بخشهاي حساسي مثل موتورخانه، پمپ خانه، برخي انبارها و انبار رنگ، آشپزخانه امثالهم آتش سوزي هاي عمده را مهار و خاموش نمايند.

برابر مقررات سولاس آتش سوزي كليه كشتيهاي بالاتر از 500 تان ناخالص و كشتي هاي مسافر بري با 36 مسافر به بالا بايستي مجهز به نوعي از اينگونه سيستم هاي ثابت اطفاء حريق موتورخانه باشند. برابر مقررات كشورهاي مختلف كشتي هاي كوچكتر و ماهيگيري نيز اكثراٌ مجهز به نوعي سيستم ثابت ميگردند.

در حال حاضر انواع سيستم هاي ثابت اطفاء حريق بشرح زير مي باشند.

1- سيستم هاي ثابت فوم(شاملHIGH.AND MEDIUM EXPANSION)

2- سيستم هاي خاموش كننده آب (شامل اسپرينكلر، اسپري، فلادينگ)

3- سيستم هاي خاموش كننده با بخار(عمدتاٌ براي انبارهاي رنگ)

4- سيستم ثابت پودر خشك(عمدتاٌ براي كشتي هاي گاز بر)

5- سيستم هاي ثابت CO2 بصورت BULK در درجه و فشار پائين نگهداري ميشود)

6- سيستم هاي ثابت CO2 فشار بالا(CO2 رد سيلندرهاي 30 تا 45 كيلوئي به تعداد مورد نياز نگهداري ميشود)

7- سيستم هاي ثابت هالون

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تجهيزات مبارزه با حريق

1- سيستم هاي اطفاء حريق ثابت

در حال حاضر انواع سيستم هاي ثابت اطفاء حريق بشرح زير مي باشند.

الف- بخشهاي مختلف سيستم ثابت CO2 فشار بالا معمولاٌ عبارتند از:

ب- مهمترين و عمدع ترين بخش سيستم سيلندرهاي CO2 مي باشد.

پ- گاز CO2(دس اكسيد كربن)

ت- هشدار دهنده

2- سيستم پمپ هاي حريق(FIRE MAIN)

الف- كشتيهاي مسافربري(passenger ships)

ب- كشتيهاي باربري (CARGO SHIPS)

پ- پمپ حريق اضطراري(EMERGENCY FIRE PUMP)

ت- فاير هايدارنت(FIRE HYDRANT)

3- كپسولهاي پرتابل

الف- كپسولهاي CO2

ب- كپسولهاي پودر

پ- كپسولهاي فوم

ت- كپسولهاي آب و گاز

ث- كپسولهاي غير پرتابل

ج- حفظ و نگهداري و سرويس كپسولهاي پرتابل

چ- پتوي ضد حريق(FIRE BLANKET)

ج- كلاه خود محكم

9- كمربند نگهدارنده دستگاه