پاورپوینت انجمن تلاشگران و کوشندگان سلامت ایران

پاورپوینت انجمن تلاشگران و کوشندگان سلامت ایران

پاورپوینت انجمن تلاشگران و کوشندگان سلامت ایران

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 11 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

یک مجموعه ای از سازمانهای مردم نهاد در سطوح مختلف مملکتی (محیطی ، روستایی ، شهری و حاشیه نشین شهری و استانی و کشوری ) که به استراتژی ”سلامت برای همه“ باور دارند و جهت نیل به آن تلاش می کنند ، تشکیل شده است .

Iran’s PHM has been formed from several kinds of NGO’s that believe in “health for all”

But most of them are inactive because of inefficient relations. 

انجمن تلاشگران سلامت بر این باور است که سلامت فقط یک مقوله بیوزیستی و پزشکی نیست و ریشه در عوامل مختلف اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – فرهنگی و معنوی دارد و هم چنین معتقد است که سیستم خدمات بهداشت و درمان کشور بخصوص در بخش خصوصی یک سیستم سلامت محور نبوده بلکه یک صنعت تعمیر کننده سلامت از دست رفته به نفع کمپانیهای ابزار پزشکی و دارویی و گروه حرفه ای در خدمت قشر مرفه کشور می باشد و قشر کم درآمد از دسترسی به آن محرومند .

We believe that social, economic ,political, cultural and spiritual factors affect on health and our health and treatment system specially in private sector work to medical equipments companies benefits as an industry.

And poor people are deprived from these facilities.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ساختار ، وضعیت قانونی و مدیریت انجمن تلاشگران سلامت

حلقه های انجمن تلاشگران سلامت :

>وضعیت قانونی <

دیدگاه انجمن تلاشگران سلامت

فعالیتهای انجام شده تا حال

challenges

Proposal for PHM Iran