پاورپوینت خطرات ناشي از حريق

پاورپوینت خطرات ناشي از حريق

پاورپوینت خطرات ناشي از حريق


 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 48 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

دراثر سوختن مواد، انرژي و مواد جديد توليد مي شوند كه بسيار متنوع مي باشند. فلوچارت زير نمايانگر اين تنوع مي باشد.

1-دود

در كليه حريق ها دود توليد مي شود و با دود مقادير مختلفي غبار، گرد، الياف، بخور و بخارات و گازها توأم  است.

دود مخلوط بسيار درهمي است از توليدات فرار احتراق تركيبات آلي مركب از ذرات بسيار ريز جامد يامايع كه درون گازها متصاعد و از حريق معلقند.

 بعضي از ذرات كربن تا 1 ميكرون عرض دارند و برخي ديگر ممكن است تا كمتر از 05/0 ميكرون برسند

حريق هايي كه چوب و پارچه در بر دارند

از حريق هايي كه چوب و پارچه در بر دارند دودي بر مي خيزد با ذراتي مركب  از دوده
 SOOT) ) بخارات معرق وتركيبات آلي قيري كه نتيجه سوخت ناقص و تقطير مخرب (‌Destructive  Distillation ) مواد اصلي است.

 گازهاي متصاعده از چنين حريق ها مخلوطي هستند ازمحصولات احتراق عادي ماننددی اکسید کربن و منو اكسيد كربن توأم باهواي كشيده شده و به مصرف احتراق نرسيده

خطرات دود

ذرات دود كه در جريان هوا قرار گرفته اند ممكن است به اندازه اي سرد شوند كه بخارات آب، اسيدهاي ارگانيك و آلدئيدهاي توليدي حريق روي آنها بچسبند و درصورت استنشاق عميقاً دردستگاه تنفسي فرو رفته و شديداً ‌موجب تحريك آن شوند .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دود

خطرات دود

خطرات حریق

مكانيسم دود

اثر دود كشي

چوب، پنبه و روزنامه

فرآورده هاي نفتي

پشم و ابريشم

پلاستيكها

اثرات مهلك Co :

دی اكسيدكربن Co2

فسژن

هيدروژن سولفوره H2S

اسيد هيدروسيانيك HCN :

PVC

Acrolein

صدمات ناشي از حرارت حريق

جدول زير زمان لازم براي سوختن درجه 2 را با حرارتهاي مختلف نشان مي دهد:

ضربت حرارتي

احتياط هاي كلي در هنگام قرار گرفتن در معرض حرارت هاي زياد:

مسموميت به وسيله بخارات چوبهاي آغشته به مواد