پاورپوینت OSHA

پاورپوینت OSHA

پاورپوینت OSHA

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 17 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

OSHAبا هدف کاهش رخدادهای شدید با به کارگیری ابزار و روش های مختلف در سال 1970شکل گرفت.امروزه علیرغم وجود افزایش ساعات کار,نرخ رخدادهای ناشی از محیط کار,کاهش یافته است.کوشش های OSHAبرای ایمنی و بهداشت شغلی گرچه تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده ولی هرگز نرخ بروز رخداد به صفر نرسیده است.مقرارت OSHAباید در ترکیب با سایر عملیات ایمنی نظیر موارد زیر توام گردد تا نتایج بهتری به دست آید:

_برنامه های بازرسی ایمنی

_تجزیه و تحلیل آسیب های شغلی

_پژوهش در مورد رخدادها

_مطالعات و مشاهدات ایمنی شغلی

استفاده از حفاظ در ماشین ها,مراقبت در تماس ,ایمنی مواد شیمیایی و انبارداری آنها,استفاده ازوسایل حفاظتی فردی و کاربرد نور مناسب و علایم هدایت گر همراه با همکاری کارکنان از موارد اساسی برای تحقق اهداف OSHA می باشد.در یک مطالعه روی 75هزار مورد حادثه ,مشخص گردید 88درصد آنها ناشی از اقدام های غیر صحیح افراد بوده است(البته در طراحی و تولید نیز در این امر دخالت داشته اند)

بنابر این حادثه می تواند از خطاهای زیر حاصل شود:

1_طراح

2_مدیریت

3_تعمیر و نگهداری

4_محیط زیست

5_افرادی که به فرآیندها و یا سیستم مرتبط میباشد.

امروزه تایید شده که عوامل دیگری غیر از خطاهای انسانی هم در بروز رخداد موثرند و همین امر منجر به پی گیری قانون OSHActگردید  که می کوشد شمار و شدت حوادث کاهش یافته و به استفاده از روش ها و تجهیزات مناسب توصه می نماید.در ادامه ضمن این که به این  روش ها و تجهیزات اشاره می شود,یادآوری می نماید که سه سازمان در مدیریت  OSHAct دخالت دارند.

1_OSHRC(OSH Review commission)

_سازمان مستقل

_ اعمال شنود روی منشورها

_ارزیابی جرایم

_برقراری پژوهش ها

_حمایت و اصلاحات روی یافته های OSHA

 

فهرست مطالب و اسلایدها

Occupational safety and health Administration

مقدمه

کاربرد استاندارد های OSHA:

استانداردهای OSHA

استیانف کا رفرما :

مسئولیت های کارفرما:

مسئولیت کارکنان طبق نظر OSHActکارکنان دارای مسئولیت های زیر هستند: