پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 23 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

مشکلات برچسب گذاری

ساختواژه فارسي و كلمات

وندها مانند نشانه جمع، ضمایر ملکی، کسره اضافه و ...

کتابــهــایـــم

ساختواژه افعال

ابهام در ساختواژه

مردی: نکره ، شناسه دوم شخص

تشخيص كران كلمات

«کتابها»، «کتاب ها»، «کتاب‌ها»

کارهای انجام شده

اولين كار براي برچسب گذاري زبان فارسي

آسی و حاجی عبدالحسینی 2000

Megerdoomian 2004

Raja et al  2007

ارومچیان 2006 و 2007

(مرادزاده، 1383 )

 (بي جن خان و مرادزاده، 1383 )

غلبه بر کلمات ناشناخته

توزیع احتمالی کلمات ناشناخته

مقادير احتمالي توزيع مي تواند در برچسب گذارهاي آماري به طور مستقيم استفاده شود

روشهای پیدا کردن توزیع:

پیکره دو بخشی

کلمات ناشناخته = کلماتی که در مجموعه آموزش نیستند

نیاز به پیکره بزرگ

کلمات کم تکرار

کلماتی که یک در کل پیکره ظاهر شدند

 

فهرست مطالب و اسلایدها

NLP

تعریف NLP

ابزارها ی مورد استفاده

Pos برچسب گذاری اجزای کلام

نمونه ابزارها

کاربردها

تعریف

نمونه ها

کاربردها

مشکلات

انواع روشها

مبتنی بر قاعده

اماری

مبتنی بر حافظه

ارزیابی

برچسب گذاری در سیستم های متنی فارسی

مشکلات

تلاشهای انجام شده

تحلیلگر ساختواژی

کلمات ناشناخته

هم نگاره ها