پاورپوینت شرایط عمومی برای ارتقا

پاورپوینت شرایط عمومی برای ارتقا

پاورپوینت شرایط عمومی برای ارتقا

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 42 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
--موافقت دانشگاه مربوطه مبنی بر تایید شرایط عمومی

( شرایط عمومی بند 5 آئین نامه)

1- دارا بودن مدرک تحصیلی لازم

2- گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق و روش های آموزشی

3- تسلط به یک زبان خارجی

4- توانائی کار با کامپیوتر و استفاده از منابع الکترونیک

5- داشتن صلاحیت اخلاقی، شئون اسلامی و رفتار حرفه ای
بر اساس ارزیابی کمیته جذب استاد دانشگاه

الف ـ محکومیت در هیئت های انتظامی:

2 سال افزایش مدت زمان ارتقاء

ب ـ محکومیت شدید، محکومیت کمیسیون ماده 11 وهیئت های نظام پزشکی:    مدت تاخیر: تشخیص کمیته جذب استاد

ماده یک: فعالیت های فرهنگی:

 بند شش:

استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی، و صداقت و امانتداری با تایید کمیسیون مربوطه:

حداقل 5 امتیاز

حداکثر 10 امتیاز

 امتیاز فرهنگی تا پایان سال 91: حداقل 5 امتیاز

امتیاز فرهنگی ازسال 92: حداقل 10 امتیاز

حداکثر: 30 امتیاز

شرکت در هر دوره 16 ساعته دانش افزایی: 2 امتیاز و حداکثر 8 امتیاز

گارگاه های دانش افزایی:

ضوابط و مقررات دانشگاهی

روش ها و فنون تدریس

روش و مدیریت تحقیق

روش و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

چگونگی استفاده از اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی

اخلاق حرفه ای

معرفت شناسی اسلامی

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

تاریخ و فلسفه علم

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ماده یک: فعالیت های فرهنگی:

کسب جوایز فرهنگی:

شرایط عمومی برای ارتقائ اعضای هیئت علمی:

ماده 2- فعالیت آموزشی:

عملکرد آموزشی:

بند 3: - کمیت عملکرد آموزشی:

بند شش : دانش پژوهشی: (تا 20 امتیاز)

فعالیت های پژوهشی:ماده 3

ماده 3: فعالیت های اجرائی