پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 19 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

در راستای تحقق بند(ز) ماده (21) قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ذيل سياست 9 از راهبرد3 سند راهبردي مهارت و فناوري برنامه 901-30-0  برنامه "طراحي و استقرار الگوي رتبه بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي     (دولتي- غير دولتي و علمي كاربردي سازمان)” را پيش بيني و دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی  اقدام به طراحی و تدوین دستورالعمل اعتبارسنجي و  رتبه بندی آموزشگاه‌های فنی وحرفه ای آزاد با هدف ايجاد انگيزه  و رقابت بين آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد درجهت ارتقا كيفيت آموزش هاي فني و حرفه اي نموده است.

مراحل اجرايي تصويب شيوه نامه رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

1- شيوه نامه رتبه بندي در شانزدهمين جلسه هيات نظارت مركزي در تاريخ 91/12/14 مورد تصويب هيات نظارت مركزي قرار گرفته و مقرر شد بصورت آزمايشي در استان قزوين اجرا گردد.

2-اجراي رتبه بندي آموزشگاه ها در استان قزوين در شش ماهه اول سال 92 به همراه پيشنهادات و تجربيات همكاران در استان منجر به بررسي پرسشنامه و اعمال تغييراتي در محتوا، تعداد و ضرائب پرسش‌ها گرديد.

3- نتايج حاصل از اجراي طرح رتبه بندي در استان قزوين در بيستمين جلسه هيات نظارت مركزي مورخ 92/6/23 مطرح و مقرر شد در استان كهگيلويه و بوير احمد نيز اين طرح اجرا گردد.

4- به موازات اجراي آزمايشي اين طرح در شش ماهه دوم سال 92 در استان كهگيلويه و بوير احمد، طرح مزبور در استان مركزي نيز انجام و پيشنهادات و نقطه نظرات ارسالي مجددا در پرسشنامه رتبه بندي اعمال گرديد.

5-پرسشنامه حاضر پس از اجرا در سه استان و اعمال نظرات و تجربيات اجرايي همكاران در بيست و چهارمين جلسه مورخ هيات نظارت مركزي مورخ 92/12/17 جهت اجرا در سطح كشور به تصويب رسيد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

اعتبارسنجي

اهداف طرح:

مراحل اجرايي تصويب شيوه نامه رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

مدل  اجرايي رتبه  بندي آموزشگاه هاي  فني و حرفه اي آزاد

فرايند اجراي طرح

نحوه رتبه بندی براساس امتیازات مکتسبه:

جدول امتيازات عوامل رتبه بندي آموزشگاه