پاورپوینت گسترش هاي زبان و ادبيات

پاورپوینت گسترش هاي زبان و ادبيات

پاورپوینت گسترش هاي زبان و ادبيات

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 75 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

معرفی رده

    در رده P، PK به زبان ها و ادبیات هند و ایرانی و شماره های
PK6001-PK6996   به زبان و ادبیات ایرانی اختصاص دارد. از آن جا که این تعداد شماره برای مبحث گسترده و غنی زبان ها و ادبیات ایرانی کافی نیست، لذا مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با مشورت کتابخانه کنگره حروف PIR را برای زبان ها و ادبیات ایرانی برگزیده است تا به این ترتیب امکان گسترش از 1 تا 9999 شماره وجود داشته باشد. در این میان، برای حفظ اصل گسترش پذیری از بعضی از شماره ها استفاده نشده است تا چنان چه نیازی به گسترش باشد، بتوان از آن ها استفاده کرد.

نویسندگان انفرادی

نویسندگان بر حسب دوره های تاریخی ادبیات عرب و در هر مقطع تاریخی به ترتیب الفبا منظم شده اند. تا قرن 19 به هر نویسنده، یک یا چند شماره اختصاص یافته است. به هر یک از نویسندگان قرن بیستم یک شماره اختصاص داده شده و سپس به حرف دوم نویسندگان نشانه مولف داده شده است. نشانه مولف اسامی که با ابن و ابو شروع می شوند به آن بخش از اسم که بعد از ابن و ابو آمده داده شده است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

زبان ها و ادبیات ایرانی: ردهPIR

متون پیش از اسلام

شعر فارسی

مبدا تاریخ

نویسندگان انفرادی

سرگذشتنامه ها

فارسی برون مرزی

ادبیات منطقه ای و محلی

شماره سازی

تنظیم الفبایی و نشانه مولف

الفبایی کردن

جدول های نویسندگان و آثار انفرادی

ساختار

ادبیات محلی