پاورپوینت مهارت و اصول خواندن

پاورپوینت مهارت و اصول خواندن

پاورپوینت مهارت و اصول خواندن

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 46 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

راهبرد خواندن کلمه

فرضیه مسیر دو گانه  doual route hypothesis ( کل هرت، 1978، مورتون و همکاران 1989):

 اين فرضیه دو مسیر یا رمز را برای دسترسی به واژگان ذهنی پیشنهاد می کند.

1- مسیر یا رمز اوّل، مسیر یا رمز آوایی است که مبتنی بر رمز گشایی واحد های زیرمجموعه یک کلمه با ارجاع به تطابق های بین نوشته ها وصداها (تطابق نویسه ها – آواها ( Spelling – Sound Correspondence) می باشد. این مسیر یک مسیر غیر مستقیم به واژگان ذهنی و از طریق مهارت آوا شناسی انجام می پذیرد.

2-  مسیر یا رمز دوّم، مسیر یا رمز نوشتاری (orthographic code) است که مبتنی بر بازشناسی کل کلمه است. این مسیر یک مسیر مستقیم بینایی به واژگان ذهنی است و به واسطه های آواشناختی نیاز ندارد.

خواننده گان ماهر معمولا از راهبردهای نوشتاری برای رمز گشایی کلمات استفاده می کنند، درحالیکه خواننده گان مبتدی از راهبردهای آوایی استفاده می کنند.

آزمون زنجیره های کلمات

آزمون زنجیره های کلمات از 400 -300 کلمه منفرد و به شکل 120-100 زنجیره 4-3 کلمه ای ( نظیر  Sound coffee blue) ) تشکیل شده است.

 تکلیف دانش آموزان آن است که در زمان معینی (3 دقیقه ) هر تعداد کلمه معنی دار را که می توانند با کشیدن خط توسط مداد جدا سازند.  این آزمون با هیچگونه اثرسقف ( نمره های بسیار بالا ) روبرو نیست .  کلمات می توانند از میان اسامی ، افعال و صفات آشنا برای خوانندگانی مبتدی انتخاب شوند.  باید تلاش شود که کلمات به بیش از دو بخش معنی دار یا بیشتر تقسیم نشوند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

خواندن کلمه

توانا ئيهای آوايی

تفاوتهای ميان نوشتارهای زبانی پیچیده و ساده درخواندن کلمه

نارسا خوانی

انواع آزمونهای خواندن ونارسا خوانی

آزمونهای مهارتهای آواشناختی

آزمونهای سیالی کلامی و معنایی
نسخه ايرانی آزمون نارسا خوانی

یافته ها و نتایج