پاورپوینت مثنوي 1

پاورپوینت مثنوي 1

پاورپوینت مثنوي 1

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 220 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

از مولانا آثار ديگري هم بر جاي مانده است كه عبارتند از:

ديوان كبير، يا كليات شمس كه به نام مرشد خود شمس‌الدين تبريزي ساخته است.

مجالس سبعه كه حاوي هفت مجلس سخنراني اوست.

فيه‌ما‌فيه، از تحرير سخنان مولانا فراهم آمده است.

مكتوبات، مجموعه ناه‌هاي مولاناست كه به رجال معاصر خود نوشته شده است.

در ديوان كبير در حالت خلسه است و چيزي مي‌گويد كه در وهم نمي‌گنجد، اما درمثنوي به حال تعقل است و مي‌خواهد مطلبي را بيان كند. او در غزليات و مثنوي دنبال آرايه‌هاي لفظي نمي‌گردد و به قافيه نمي‌انديشد، نمي‌خواهد شعر بگويد، شعر به سراغ او آمده است. مثنوي حاوي قصص و حكايات است،

 تن ز جان و جان ز تن مستور نيست                     ليك كس راد يد جان دستور نيست

جان: روح انساني، مستور: نهان، ديد: مصدر مرخم، ديدن, ليك كس را ديد جان دستور نيست: مفهوم اين آيه را دارد: و يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي و ما اوتيتم من العلم الا قليلا: تو را از روح مي‌پرسند، بگو: روح جزئي از فرمان پروردگار من است وشما را جز اندك دانش نداده‌اند. روح تن را ادراك مي‌كند وتن به تأثير روح بر روح شعور دارد و هيچ يك از ديگر پوشيده نيست، اما چون جان جوهري مجرد است، آن را به چشم نمي‌توان ديد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

زندگينامه مولوي

ويژگيهاي شعر مولوي

اشعار

معني اشعار مثنوي

نحوه كاربرد آيات و احاديث و قصص و تمثيلات مثنوي

تمثيلات و تعبيرات خاص شعر مولوي

لغات و تركيبات

دلايل استفاده مولوي از قالب داستان

انديشه‌ها و پيامهاي مطرح شده

تاثير رويدادهاي اجتماعي روزگار مولوي

حكايتها و تمثيلها