پاورپوینت آشنایی با شخصیت فعالیت ها وخدمات خواجه نظام الملک طوسی

پاورپوینت آشنایی با شخصیت فعالیت ها وخدمات خواجه نظام الملک طوسی

پاورپوینت آشنایی با شخصیت فعالیت ها وخدمات خواجه نظام الملک طوسی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 10 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

خواجه نظام الملک را در کتابهای تاریخی با هفت لقب یاد کرده‌اند:

  • ١ (وزیر کبیر از آنجا که در دستگاه سلجوقیان بـه بزرگـی او وزیـری یافـت نشـده بـود .
    ٢ (خواجـه بـزرگ بـرای آموزگـاری ملکشـاه در زمـان ولیعهـدی
    ٣ (تاج الحضرتین برای وزیری دو پادشاه
    ۴ (قوام الدین این لقبی مذهبی بود که فقیهـان زمـان بـدو داده بودند .
    ۵ (نظام الملک لقبی که عامه بیشتر وی را با این لقب می‌خواندند، پـس از وی در دوره هـای پسـین تاریخ بسـیاری از وزیران معتمد شاهان در ایران و هند با این لقب خوانده می‌شدند .

دکتر هنرفر در کتاب گنجینه آثار تاریخی به نقل از کتاب تجارب السلف می‌گویـد ملکشاه پـس از فـوتش، در شونیز در سمت غرب بغداد مدفون شده بود. سپس محمود سـلجوقی و ترکــان خـاتون جسـد وی را از آنجا بـه اصفهان منتقل کرده و در مدرسه ملکشاهی دفن کردند. به دلیل اینکه خواجه شهرت بیشتری نسـبت به ملکشـاه داشته، این مکان بین مردم، به تربت نظام نیز مشهور است. براساس همین نظریات قبور دیگری که در کنار آرامگاه خواجه قرار گرفته را به چند تن از شاهان سلجوقی نسبت می‌دهند و به نظر بسـیاری از محققیـن و کارشناسـان در گذشته بنای درخوری نیز بر این قبور وجود داشته است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

زندگینامه

ترور خواجه نظام‌الملک توسط فدائیان ‌اسماعیلیه

دارالبطیخ