پاورپوینت تحلیل گفتمان

پاورپوینت تحلیل گفتمان

پاورپوینت تحلیل گفتمان

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 33 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

گفتمان از دید فوکو

گفتمان از دیدگاه فوکو به عنوان بنیانگذار تحلیل گفتمان :  به نظر فوکو رابطه تعاملی بین text و context وجود دارد.همچنین رابطه تعاملی و دیالکتیکی بین ” گفتمان، قدرت، معرفت و حقیقت“ وجود دارد.مهمترین دستاورد فوکو تحلیل روابط قدرت و معرفت است.از دید فوکو زبان عرصه ظهور روابط قدرت و تعیین کننده فاعل مسلط و فاعل زیر سلطه به حساب می آید. در منطق فوکو سخن از آنست که فرد در چه گفتمانی و چگونه ساخته می شود و سرانجام آنکه امری بیرون از گفتمان وجود ندارد.گفتمان امتزاج پیچیده ای از امور زبانی و غیر زبانی است.

تحلیل گفتمان از دید زبان شناسان

دو دیدگاه به این مبحث نگاه می کنند:

  • 1- دیدگاهی که تحلیل گفتمان را بررسی و تحلیل واحدهای بزرگتر از جمله تعریف می کند. این دیدگاه که به شکل و صورت متن توجه می کند بنام دیدگاه ساختارگرا معروف است. در اینجا گفتمان واحد مشخصی از زبان تلقی میشود که بزرگتر از جمله است و تحلیل گفتمان، تحلیل و بررسی این واحدهاست.

تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق

  • این روش ازاصلاح روشهای اولیه تحلیل رسانه ها حاصل شده، اصلاحی که شالوده زبان شناسی دارد.
  • تحلیل گفتمان که یک روش کیفی در مطالعات ارتباطی و رسانه ایی میباشد، به جای شمارش و مقادیر آماری با معناشناسی کاربردی متن سروکار دارد.
  • برای بکارگیری این روش ، تشخیص تمایز آن با روشهای مشابه، یعنی تحلیل گفتمان انتقادی و تحلیل متن کاملاً ضروری است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

گفتمان چیست؟

نظریه ربطی گفتمان

هدف تشکیل گفتمان

رابطه گفتمان و قدرت

رابطه رسانه با گفتمان

تحلیل گفتمان چیست؟

روش تحقیق در ارتباطات

آسیب شناسی تحلیل گفتمان

تاریخچه تحلیل گفتمان

منابع مورد استفاده