پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 168 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

سنایی غزنوی

حکیم سنایی غزنوی دراوایل یا اواسط قرن پنجم در غزنینبه دنیا آمد

-پس از کسب  کمالات در دربار سلاطین غزنوی به  مدیحه سرایی پرداخت اما سرانجام به عرفان روی آورد و تا پایان حیات به گوشه نشینی و سرودن اشعار عرفانی پرداخت

تاریخ سیستان

یکی از مآخذ مهم تاریخ ایران ازمؤلفی ناشناخته است.موضوع آن تاریخ سیستان است. انشای آن  یکدست نیست. از خصایص عمده کتاب کوتاهی جملات،رسا بودن عبارات،تمام بودن افعال و به کار رفتن ترکیبات خاص است.

خواجه عبدالله انصاری

از مفسران،محدثان،صوفیان و شاعران بزرگ قرن پنجم هجری

نویسنده آثاری همچون:

مناجات نامه:معروف ترین اثر خواجه به نثر مسجع.

رساله دل وجان:مناظره ای میان دل و جان به نثر مسجع.

کنزالسالکین:رساله ای به نظم و نثر.

قلندر نامه:رساله ای در باب قلندر و قلندریه به نظم و نثر.

شیوه ادبی و عرفانی ابوالحسن خرقانی

گردآوری مجموعه سخنان خرقانی در کتاب نور العلوم.

-وجود تعداد زیادی طامات وشطحیات در میان اقوال خرقانی.

-اشاره بسیار به اخلاق و کردارجوانمردان درکتاب نورالعلوم.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو...

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در عصرسلجوقیان و اتابکان

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره خوارزمشاهیان

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره مغول

اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره آل اینجو و......