پاورپوینت تاريخ ادبيات 1

پاورپوینت تاريخ ادبيات 1

پاورپوینت تاريخ ادبيات 1

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 166 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

شاعر يا نويسنده هنگامي مي‏تواند اثري ادبي بيافريند كه خود شاديها، رنجها، آرزوها، ناكاميها و فراز و نشيبهاي زندگي را آزموده باشد. به همين سبب اثر ادبي در ظاهر بيانگر عاطفه، انديشه و تجربة يك نويسنده يا شاعر است.

تاريخ ادبيات، تنها تاريخ شاعران و نويسندگان نيست. با تحقيق در ادبيات ملتي، مي‏توان پي برد كه آن ملت چگونه مي‏زيسته است، و به حيات چگونه نگريسته است، و احساس آن ملت چگونه بوده است.

محيط اجتماعي مؤثرترين عامل در پديد آمدن آثار ادبي است. در دوره‏اي كه مردم رفاهي نسبي داشته‏اند و زمام امور مملكتي در دست فرمانروايان عادل و مقتدر بوده، گويندگان و نويسندگان آن دوره آثار برجسته‏اي عرضه كرده‏اند و برعكس روزگاري كه جامعه با انحطاط روبرو شده، تدريجاً آثار انحطاط به ادبيات نيز نفوذ كرده است.

تصوف يا عرفان در نزد مسلمانان طريقه‏اي آميخته از فلسفه و مذهب است كه به ‏عقيدة پيروان آن راه وصول به حق تنها از آن طريق ممكن است.

در قرن دوم در ميان مسلمانان گروهي پيدا شدند كه زندگي خاصي داشتند و رفتار و ظاهر حالات آنان شباهتي به ساير مردم نداشت و قهراً لازم بود كه نام خاصي به آنان داده شود، آن نام «صوفي» بود.

علاوه بر ديوان، رودكي به نظم كليله و دمنه و سندبادنامه هم پرداخته كه ابياتي پراكنده از آنها باقي مانده است.

سبب شباهت نام ممدوح رودكي يعني «نصر» با ممدوح قطران يعني «بونصرمملان» تعدادي از ابيات اين دو شاعر با هم مخلوط شده است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

آشنايي با ادبيات و تاريخ

پيدايش آثار مربوط تا قرن چهارم هجري

تعريف و هدف ادبيات و تاريخ پيدايش آن

بررسي انواع متون ادبي هر دورة تاريخي

پيدا كردن قانون حاكم بر چگونگي پيدايش

تحول آثار ادب فارسي