پاورپوینت تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي

پاورپوینت تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي

پاورپوینت تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 28 اسلاید

 قابل ویرایش: 3 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

شايان توجه است كه اگر سيستمي داراي مقادير ويژه مجزا باشد آنگاه مي‌توان نشان داد كه زير فضاي كنترل‌پذير حالت سيستم توسط بردارهاي ويژه متناظر با قطبهاي كنترل‌پذير سيستم پوشانده مي‌شود يعني اينكه امكان دارد كه تعريف كنيم كه :

مثال : در سيستم زير اولاً تحقيق كنيد كه سيستم به طور كامل كنترل‌پذير حالت است يا خير؟ ثانياً در صورتي كه سيستم بطور كامل كنترل‌پذير حالت نباشد زيرفضاي كنترل‌پذير و ناپذير آن را تعيين كنيد

 

فهرست مطالب واسلایدها:

تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي

« كنترل‌پذيري و مشاهده‌پذيري»

دلائل كنترل ناپذيري / مشاهده ناپذيري

شرايط كنترل‌پذيري

اثبات روش سوم در كنترل‌پذيري

شرط كنترل‌پذيري

زيرفضاي كنترل‌پذير