پاورپوینت متغيرها Variables

پاورپوینت متغيرها Variables

پاورپوینت متغيرها  Variables

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 11 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

جمع آوري اطلاعات دريك مطالعه در حقيقت اندازه‌گيري وثبت حالات يا مقاديرمختلف متغيرهاي آن مطالعه است.

متغير ابزار ونيروي انساني وبه عبارتي روش تحقيق را مشخص مي سازد.

اعتبارتحقيق وابسته است به چگونگي انتخاب متغيرها ومقياس سنجش آنها .

در مراحل مختلف تدوين پرسشنامه , جمع آوري , توصيف وتحليل اطلاعات وارائه جدول ها ونمودارها متغيرها نقش اساسي دارند .

 

فهرست مطالب واسلایدها:

عنوان بحث : متغيرها (( Variables

متغير به پديده‌هايي اطلاق مي‌شود كه

انواع متغيرها

مقياس اندازه گيري متغيرها

روش برخورد با مداخله گر ها

جدول متغيرها ي طرح بررسي ارتباط اشتغال در اتاق عمل و...