پاورپوینت چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 47 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

تفكر عددي و تفكر هندسي همگام با هم پيش مي‌روند. براي دانش‌آموزان نيز رشد تفكر عددي و رشد تفكر هندسي با هم هماهتگ است

براي بعضي سبك‌هاي يادگيري حركت از رشد تفكر هندسي به سوي رشد تفكر عددي است و براي برخي ديگر برعكس

در اين كتاب تنها الگوهاي عددي شمارشي افزايشي كه درجه يك هستند مورد استفاده قرار گرفته است كه كشف الگوي افزايش با كمك دنباله تفاضلي ممكن خواهد بود

الگوهاي يكي در ميان، دوتا درميان و مانند آن براي درك مفهوم الگوي هندسي و همچنين طراحي الگو متناسب با ذوق و خلاقيت دانش‌آموزان مورد تأكيد است

براي دانش‌آموزان كلامي درك الگوي عددي آسان‌تر از درك الگوي هندسي است

البته اين دانش‌آموزان مي‌توانند الگوهاي هندسي رابه صورت كلامي توصيف كنند

دانش‌آموزان دست‌ورز مي‌توانند الگوهاي هندسي را به صورت اشياء قابل لمس بازسازي كنند

براي دانش‌آموزان دست‌ورز حركت از عدد به هندسه از اين لحاظ اهميت دارد كه الگويابي را براي دانش‌آموزان ممكن مي‌كند. براي ايشان درك مفهوم مجرد الگوي عددي بسيار سنگين است و تنها به كمك دست‌ورزي و ساختن و انجام عملي الگوها قادر به درك الگوهاي عددي مي‌باشند

درك الگوهاي عددي از اهداف نهايي كتاب است و حتي دانش‌آموزان دست‌ورز هم بايد بتوانند خود را به سطح مهارتي لازم در ادامه دادن الگوهاي عددي بدون كمك شكل يا ابزار و تنها با استفاده از دنباله‌ي تفاضلي برسانند

 

 

فهرست مطالب واسلایدها:

دلایل تغییر برنامه درسی ریاضی

یادگیری و ساخت شناختی دانش آموزان

سبک های شناختی از منظر تئوری رفتار گرایانه

دانش آموزان و سبك يادگيري كلامي

آموزش عدد

آموزش عدد و دانش آموزان کلامی

آموزش عدد و دانش آموزان تصویری

آموزش عدد و دانش آموزان دست ورز

آموزش هندسه

بعضی از مفاهیم ریاضی اول ابتدایی

روند آموزش شمارش در کتاب جدید

الگوهای عددی و هندسی

حل مسئله

مربع شگفت انگیز(سودوکو)

راهبرد حدس و آزمایش

عدد به عنوان طول

محاسبات

زمان

ترتيب زماني

آمار