پاورپوینت عمق میدان

پاورپوینت عمق میدان

پاورپوینت عمق میدان

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 50 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

عمق میدان ناحیه ای است که تمام عناصر موجود در آن، در عکس واضح باشند.هر چه عمق میدان بیشتر باشد ،ناحیه واضح در اطراف (جلو و پشت) نقطه فوکوس بیشتر است.در عکسی که عمق میدان آن کم است، ممکن است ناحیه پشت(یا جلو) نقطه فوکوس دوربین ،محو شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

عمق میدان یک تصویر توسط سه عامل کنترل می شود

برای فهم این رابطه ابتدا ذکر چند نکته لازم است

نکته

اندازه دیافراگم و عمق میدان

عمق میدان در دوربینهای دیجیتال

کنترل عمق میدان در دوربینهای دیجیتال معمولی

دکمه پیش نمایش عمق میدان

رینگ عمق میدان

آشنایی با دریچه دیافراگم لنز در دوربین

اندازه‌گیری دریچه دیافراگم

تنظیم دریچه دیافراگم

درجه‌های دیافراگم بر روی لنز

درجه دیافراگرم در گزینه‌های مختلف دوربین

آشنایی با نور‌سنج دوربین

مثال هایی برای نوردهی کمتر

استفاده از فلاش‌های متصل به دوربین

نور را پراکنده کنید