پاورپوینت ذرات یکسان

پاورپوینت ذرات یکسان

پاورپوینت ذرات یکسان

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 18 اسلاید

قابل ویرایش: 3 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

   دو ذره را در صورتی یکسان میگویند که تمام خواص ذاتی آنها (جرم واسپین و بار و ...) کاملا یکسان باشد. و با هیچ آزمایشی نتوان آن دو را از هم تمیز داد.

 تمام الکترون ها، تمام پروتون ها، تمام اتمهای هیدروژن ذرات یکسان هستند.

توجه: الکترون و پوزیترون دو ذره یکسان نیستند، بار الکتریکی آنها متفاوت است.

یکی از نتایج این واقعیت این است که هر هامیلتونی فیزیکی تحت جا به جائی ذرات یکسان باید ناوردا باقی بماند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

ذرات یکسان

تعریف ذرات یکسان

ذرات یکسان در مکانیک کلاسیک

تابع پاد متقارن

خواص عملگر جایگشت

هامیلتونی تحت جایگشت و عملگر تبادل جابه جا میشود

ذرات غیر قابل تمیز

اصل موضوع تقارن

قوانین انتخاب