پاورپوینت ساخت زبان فارسی

پاورپوینت ساخت زبان فارسی

پاورپوینت ساخت زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 232 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تعريف زبان:

زبان داراي جنبه‌هاي فراواني است و مي‌توان آنرا از ديدگاههاي مختلف تعريف كرد؛ از ديدگاه جامعه شناسان و مردم شناسان، روانشناسان، فيلسوفان و منطقيان، مهندسان ارتباط، رياضي دانان و ...

ساخت زبان فارسي

زبان از ديدگاه زبانشناسان:

زبانشناسان زبان را بخاطر خود زبان مطالعه مي‌كنند و آنرا براساس زمينه فكري و مكتب خاصي كه به آن تعلق دارند تعريف مي‌كنند.

محور انتخابي: نماينده امكانات گوناگوني است كه در هر نقطه از زنجير گفتار در اختيار گوينده قرار دارد تا از ميان آنها يكي را برگزيند.

مثال: او شاگرد خوبي     است.

                              معلم   شايسته‌اي

                              فرزند  مهرباني

اصول كاركردي دستگاه عدد نويسي:

1- داشتن ده علامت مختلف (9-0)

2- امكان توالي‌هاي مختلف علائم روي محور زنجيري

3- امكان تكرار يك علامت در روي محور زنجيري

ساخت زبان فارسي

مثال از زبان:

«من مي‌خوردم.»

اين جمله داراي 5 واژك است كه براي سهولت تحليل دو تاي آنها بعنوان يك واژك در نظر گرفته مي‌شود:

                                                من + مي + خور + د+ -َ م

تقسيم‌بندي بندهاي فارسي از نظر متمم:

در قشر اول مي‌توان بندهاي فارسي را به دو ريز طبقه تقسيم كرد:

الف- ريز طبقه‌اي كه افراد آن داراي متمم هستند.

ب- ريز طبقه‌اي كه افراد آن فاقد متمم هستند.

بندهاي يك متممي:

1- بندهاي داراي علامت

     الف- شناخته (كتاب را خريدم)

     ب- ناشناخته :1) ساده ، 2) تركيبي

2- بندهاي بدون علامت

 

فهرست مطالب و اسلایدها

- دیباچه
- نظریه زبانی مقوله و میزان
- مقولات دستوری نظریه عمومی زبان

 ساختمان جمله

 ساختمان بند

 ساختمان گروه فعلی

 ساختمان گروه اسمی

 ساختمان گروه قیدی

 ساختمان کلمه