پاورپوینت صرف و نحو كاربردي

پاورپوینت صرف و نحو كاربردي

پاورپوینت صرف و نحو كاربردي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 327 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

16- تصغير غير قياسي كدام است؟

اگر مصغر اسمي , بر وزني غير از اوزان سه گانه

 فُعَيل , فُعَيعِل و فُعَيْعِيل

 بيايد اين تصغير غير قياسي و شاذ مي باشد

مانند مغرب = مغيربان  , ليله = ُليَـيْلـَيَه

17- چه زماني حرف بعد از ياء تصغير مفتوح مي شود؟

وقتي كه حرف مذكور واقع شده باشد قبل از:

تاء تانيث

2-الف مقصوره تانيث

3-الف ممدوده تانيث

4-الف جمع بر وزن افعال

5-الف صفت بر وزن فعلان

6-در اسم علم بر وزن فعلان

24- جمع مكسر چگونه مصغر مي شود؟

1-اگر جمع قلت باشد بر همان وزن مصغر مي شود

2-اگر جمع كثرت باشد , مفردش مصغر شده و سپس علامت جمع مذكر سالم و يا جمع مؤنث سالم اضافه مي شود

22- عامل تمييز چيست؟

اگر تمييز مفرد باشد همان اسم  مبهم , عامل تمييز است

اگر تمييز نسبت باشد ,

 فعل

 يا وصف عامل

 يا اسم تفضيل ,

 عامل تمييز محسوب مي شود

 

فهرست مطالب و اسلایدها

الف :مباحث صرفي

شامل موارد زیر است:

حالات مختلف اسم منسوب

 احکام تصغیر

ب :مباحث نحوي شامل

حال

تمييز

استثنا

منادي

مشغول عنه

  تنازع

اعراب انواع جمله