پاورپوینت ارائه يک الگوريتم جديد بر پايه شکل توسعه يافته فيلتر LoG برای آشکارسازی عيوب تيز کاشيها و سراميکها

پاورپوینت ارائه يک الگوريتم جديد بر پايه شکل توسعه يافته فيلتر LoG برای آشکارسازی عيوب تيز کاشيها و سراميکها

پاورپوینت ارائه يک الگوريتم جديد بر پايه شکل توسعه يافته فيلتر LoG برای آشکارسازی عيوب تيز کاشيها و سراميکها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 15 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

استفاده از فيلترهای خطی در آشکارسازی

ساختارهای با کنتراست بالا

علی رغم قدمت فراوان کاربرد آنها در برای آشکارسازی
   عيوب کاشيها بحث جديدی است.

 الگوريتم بکار رفته در پروژه ASSIST.

آشکارسازهای لبه در گذر از صفرهای لاپلاسين تصوير

مار و هيلدرس ثابت کردند که به شرط برقراری تغييرات خطی
   گذر از صفرهای لاپلاسين و مشتق دوم در جهت گراديان بر هم
   منطبق هستند.

نقش عملگر گوسی

 عملگر لاپلاسين گوسی

 

فهرست مطالب و اسلایدها

انواع عيوب کاشيها

استفاده از فيلترهای خطی در آشکارسازی

ساختارهای با کنتراست بالا

طبقه بندی انواع لبه ها در تصوير

انواع آشکارسازهای لبه

آشکارسازهای لبه در گذر از صفرهای لاپلاسين تصوير

فيلتر LoG توسعه يافته

شبيه سازی