پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران  

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران  

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران   

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 15 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

شرايط و ضوابط مشترك كمك هزينه تحصيلي

پرداخت كمك هزينه تحصيلي منوط به اخذ حداقل واحدهاي مجاز به عنوان دانشجوي تمام وقت (براساس آيين نامه آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر، حداقل 10 واحد در يك ترم براي دانشجويان غير از تحصيلي تكميلي) به استثناي آخرين نيمسال تحصيلي مي‌باشد.

ـ پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان ميهمان و انتقالي به عهده بنياد محل تحصيل (شهر مقصد) مي‌باشد.

كمك هزينه تحصيلي دانشجويان مشروطي

چنانچه دانشجويي در يك ترم تحصيلي (نيمسال تحصيلي اول) مشروط شود تسهيلات قابل ارائه به مشاراليه در ترم بعد به ميزان 50% كاهش مي‌يابد.

چنانچه دانشجويي دو ترم تحصيلي متوالي مشروط شود در ترم بعد(نيمسال سوم)هيچگونه تسهيلاتي تا رفع مشروطي به مشاراليه قابل ارائه نمي‌‌باشد. به عبارت ديگر، در صورتي كه دانشجو دو نيمسال متوالي مشروط شود كمك هزینه تحصيلي نيمسال سوم قابل پرداخت نمي‌باشد.

كمك هزينه تحصيلي دانشجويان مشروطي

چنانچه دانشجويي دو ترم تحصيلي غير متوالي مشروط شود در ترم بعد از دومين نيمسال مشروطي تسهيلات قابل ارائه به مشاراليه به ميزان 75% كاهش مي‌يابد.

 برقراري مجدد كمك هزينه تحصيلي در صورتي ميسر است كه دانشجو در نيمسال سال بعد از مشروطي، مطابق آيين نامه آموزشي دانشگاه و مقطع مربوطه موفق به كسب حداقل نمره قبولي معدل براي واحدهاي اخذ شده گردد.

تذكر:نيمسال‌هاي مشروطي جزو سنوات مجاز پرداخت محاسبه مي‌شود بنابراين امكان افزايش سنوات يا فرض جايگزيني به جاي سنوات مشروطي وجود ندارد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مشمولين خدمات و تسهيلات رفاهي

هديه ورود به پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي

 شرايط و ضوابط مشترك كمك هزينه تحصيلي

مدت استفاده از كمك هزينه تحصيلي

كمك هزينه تحصيلي دانشجويان مشروطي

هديه ممتازين)دانشجويان روزانه(

تقسيم بندي رشتهها

هديه پيشرفت تحصيلي

كمك هزينه دورههاي زبان تخصصي براي مقاطع دكتري PHD و تخصص