پاورپوینت مقياس ليکرت Likert scales

پاورپوینت مقياس ليکرت Likert scales

پاورپوینت مقياس ليکرت Likert scales

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 13 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مثال:

لطفآ عددي را از مقياس زير انتخاب کنيد که نشان دهد چقدر با هر اظهار نظري موافق يا مخالف ايد و آن را در جاي خالي سمت چپ هر گزينه قرار دهيد

1کاملا موافق       2 موافق        3 بي نظر          4 مخالف         5 کاملا مخالف

 مرد نبايد هيچگاه در ملاءعام فرياد بزند

تحصيلات عالي براي مردان مهم تر است تا زنان

زنان بايد حقوق مساوي براي کار مساوي دريافت کنند

مردان نبايد از نظارت زني بر کارشان دلخور شوند

جاي زن در خانه است

مردان بايد در جامعه به زن کمک و از آنان حمايت کنند

 

فهرست مطالب واسلایدها:

 مقياس    

نگرش Attitude  

مقياس هاي نگرش سنج

Attitudeنگرش  

 

مقياس ليکرت Likert scales

انواع پاسخ هاي ليکرت

Likert scale ليکرت مقياس