پاورپوینت تحلیل شیء گرا

پاورپوینت تحلیل شیء گرا

پاورپوینت تحلیل شیء گرا

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 58 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

با تحلیل شیءگرا چه چیزهایی بدست می آید. 
قبل از ایجاد یک سیستم شی گراءچه کارهایی صورت می گیرد؟

تعریف کردن کلاسها (اشیاء) مسئله.

شناسایی روش هایی که ارتباط وتعامل بین اشیاء را باعث می شود.

مشخص کردن رفتار داخلی اشیاء (صفات و اعمال).

تعیین کردن مکانیزم های ارتباطی(پیام ها)که امکان کار با یکدیگر را فراهم می کنند.

چه کسی (OOA)را انجام می دهد؟مهندس نرم افزار.

اهمیت (OOA) :

نرم افزارها چه با روش (OOA) ویا با روش دیگر تا زمانی که فهم کلی از سیستم (محصول)نباشد قابل ایجاد نیستند.

راه مطمئن برای نمایش دانسته ها (نیازها)- آزمایش آنها در مقابل درک مشتری از سیستم در حال ایجاد                   OOA

مراحل انجام OOA:

شروع با توصیفی از use-case که سناریویی از چگونگی تعامل عامل ها(افراد, ماشین  ها,سیستم های دیگر) با محصول در حال ساخت است.

مدل همکاری وظایف کلاس ها (CRC):اطلاعات use- caseها را به نمایشی از کلاس ها و همکاری آنها با کلاس های دیگر ترجمه می کند.

مدل سازی از خصوصیات ایستا و پویای کلاس ها با استفاده از زبان یکپارچه ی مدل سازی (یا روشی دیگر).

محصول کاری OOA:یک مدل تحلیل شی گرا.

مدل تحلیل شی گرا از چه چیزهایی ترکیب شده است؟

    نمایش های گرافیکی یا زبانی که تعریف کننده ی صفات کلاس ها ,روابط ورفتار ,و ارتباط بین کلاس ها و توصیفی از رفتار کلاس ها در طول زمان باشد.

اطمینان از انجام درست OOA:

    از روش مرور

 

فهرست مطالب و اسلایدها

نگاهی گذرا

مقدمه

بخش1-21تحلیل شیءگرا

بخش2-21تحلیل دامنه.

بخش3- 21اجزاء عمومی مدل تحلیل شیءگرا.

بخش4-21 فرایند تحلیل شیءگرا.