پاورپوینت جبردر ایتالیا

پاورپوینت جبردر ایتالیا

پاورپوینت جبردر ایتالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:18 اسلاید

 قابل ویرایش:1 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

مسئله

نفراول:اگر شما ثلث پول خود را بدهید،می توانم این اسب را بخرم.

نفردوم:اگر شما ربع پول خود را بدهید،می توانم این اسب را بخرم.

نفرسوم:اگر شما خمس پول خود را بدهید،می توانم این اسب را بخرم  .

نفرات اول، دوم و سوم هر کدام چه مقدار پول دارند؟

 

فهرست مطالب واسلایدها:

مقدمه

مسئله

حل معادله درجه سوم

حل معادله

بخش سوم :
حل معادله های درجه سوم  چهارم

شیپیونه دل فرو

لتارتاگلیا و کاردانوودوویکو فراری