پاورپوینت تئوري وطراحي سازمان

پاورپوینت تئوري وطراحي سازمان

پاورپوینت تئوري وطراحي سازمان

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 250 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
تئوري نظم ناشناخته

يكي از ويژگيهاي تئوري نظم ناشناخته را ”اثر پرونه اي“مي نامند؛يعني رويدادهاي كوچك موجب اثرات شگفت مي شود.

يك پروانه كه بر روي شهر پكن پر مي زند مي تواند هوا را برهم زند كه سرانجام بر هواي ايالات متحدۀ آمريكا اثر خواهد گذاشت.

ابعاد طرح سازمان

ابعاد ساختاري: پيچيدگي،تخصصي بودن،داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختيارات، رسمي بودن، متمركز بودن،حرفه اي بودن و نسبتهاي پرسنلي.

ابعاد محتوايي: اندازه،تكنولوژي،محيط،اهداف و استراتژي سازمان و فرهنگ.

رويكرد مبتني بر تأمين هدف

به جنبۀ محصول يا توليد سازمان توجه مي شود؛

آيا سازمان به هدفهاي خود رسيده است يا خير؟

شاخصها: سودآوري،رشد،سهم بازار،بازده سرمايه گذاري و...

معمولاً سازمانها چندين هدف دارند،از اينرو نمي توان گفت كه براي تعيين اثربخشي تنها بايد از يك روش استفاده كرد.

رويكرد مبتني بر تأمين منابع

شاخصها:

توان سازمان در بهره برداري از محيط و تأمين منابع كمياب و ارزشمند؛

توان تصميم گيري سازمان در درك و تفسير درست از ويژگي هاي واقعي محيط خارج؛

حفظ فعاليتهاي روزانه در داخل سازمان؛

توان سازمان در ارائه واكنش مساعد در برابر تغييراتي كه در محيط رخ مي دهد.

رويكرد مبتني بر فرآيند دروني

شاخصها:

وجود يك فرهنگ بسيار قوي و غني و جوي مساعد در سازمان؛

روحيۀ همكاري،وفاداري به گروه و كار گروهي؛

اعتماد،اطمينان،تفاهم و رابطۀ متقابل بين كاركنان و مديريت سازمان؛

تصميم گيري در كنار منبع اطلاعاتي؛

وجود ارتباطات قوي در سطوح افقي و عمودي سازمان

و...

 

فهرست مطالب و اسلایدها

بخش اول: مقدمه اي بر سازمان

فصل اول: سازمانها و تئوري سازمان

بخش دوم: سيستم باز

فصل دوم: مديريت استراتژيك و اثربخشي سازمان

فصل سوم: محيط خارجي

بخش سوم: ساختار و طراحي سازمان

فصل چهارم: تكنولوژي توليد كالا،خدمات و اطلاعات

فصل پنجم: اندازه،چرخۀ حيات و سير قهقرايي سازمان

فصل ششم: مباني ساختار سازمان

فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني