پاورپوینت دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي 

پاورپوینت دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي 

پاورپوینت دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

انستيتو پرتو پزشكي نوين با تجربه چندين ساله انجام پرو‍ژه هاي تحقيقاتي و آموزشي در زمينه پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي، براي برگزاري دوره هاي آموزشي عملياتي و تربيت مربي در سطوح عمومي و تخصصي براي گروه هاي هدف شامل پزشكان، پيراپزشكان و ساير پرسنل درگير در عمليات پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي اعلام آمادگي مينمايد.

پس از اتمام دوره و انجام آزمون برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره صادر خواهد شد.

كارگاه تشخيص و درمان سندرم‌هاي حاد پرتوي

مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

تشخيص باليني سندرم‌هاي حاد پرتوي

تغييرات سلول‌هاي خوني در سندرم حاد پرتوي

استفاده از دوزيمتري بيولوژيك در تشخيص سندرم حاد پرتوي

دوزيمتري باليني و آزمايشگاهي

درمان  و مراقبت در سندرم‌هاي حاد پرتوي

معرفي حادثه تاكايمورا

معرفي حادثه نزويچ

تشخیص و درمان سندرم های حاد پرتوی (کلاس عملی)

استفاده از دوزيمتري بيولوژيك در تشخيص سندرم حاد پرتوي (عملي)

 

فهرست مطالب و اسلایدها

معرفي

تجربه برگزاری

محل اجرا

طول دوره

محتواي دوره يك هفته اي

تاریخچه حوادث و تهدیدات

اصول و مفاهیم، فیزیک پرتوی

اصول فیزیکی حفاظت پرتوی

اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزان

دستگاه های پایش پرتوی، معرفی و تحوه استفاده از آنها

تشخیص و درمان سندرم حاد پرتوی

تشخیص و درمان آسیب های پرتوی موضعی

تشخیص و درمان آسیب های مرکب پرتوی

تشخیص و درمان آلودگی داخلی

كارگاه تشخيص و درمان سندرمهاي حاد پرتوي

مجموعه كارگاه هاي تخصصي

تشخيص باليني آسيبهاي پرتوي موضعي (عملي)

آشنايي با اصول كار ترموگرافي و سونوگرافي پوستي (عملي)

درمان و پيشآگهي آسيبهاي پرتوي موضعي

معرفي حادثه ايران

معرفي حوادث گرجستان و پرو

تشخيص باليني آسيبهاي پرتوي موضعي (عملي)

آشنايي با اصول كار ترموگرافي و سونوگرافي پوستي (عملي)

كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو

كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هستهاي

كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روشهاي غيرمستقيم)

كارگاه بيودوزيمتري

كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روشهاي مستقيم)