پاورپوینت مفهوم اسناد

پاورپوینت مفهوم اسناد

پاورپوینت مفهوم اسناد

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 17 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

      توجه :  دراین قسمت می توانید با توجه به مطلب زیر مفهوم اسناد رابرای دانش آموزان توضیح دهید.                                                                                                                                                     
انسان موجود متفکري است. اوسعي دارد پديده هاي اطراف خود را بشناسد و بر آنها تسلط يابد. به همين دليل، هنگامي که اتفاقي در اطراف او رخ مي دهد در جست و جوي علت يا علت هاي آن برمي آيد. او از خود مي پرسد: «چرا چنين شد؟» يا «علت اين اتفاق چه بود؟» پاسخي که به چنين پرسش هايي داده مي شود، نقش تعيين کننده اي در برخورد فرد به آن موقعيت ها و شرايط دارد. چنين پاسخ هايي مي تواند سلامت انسان را ارتقا دهد، بهبود بخشد يا به خطر اندازد. به ويژه، سلامت رواني انسان تابع چگونگي تفسير اواز اتفاقات و رويدادهاي اطراف اوست. برخلاف آن چه ممکن است تصور شود، تفسيرها و برداشت هاي مختلفي از يک اتفاق يا رويداد خاص وجود دارد که بعضي از تفسيرها به رشد و سلامت انسان و بعضي ديگر به بيماري و مشکلات مي انجامند. کليد چنين برداشت ها و تفسيرهاي متفاوت در سبک اسناد نهفته است   .                                                                      
سبک اسناد درونی _ بیرونی

نمونه ( 3-2 )

بابک نتوانست در مسابقات تنيس روي ميز برنده شود واز اين بابت بسيار ناراحت است. او مي گويد: « بدبياري آوردم ،شرايط با من همراه نبود .ولي سعي مي کنم دفعه بعد برنده شوم .»
سوال: بابک دليل عدم موفقيتش رابه چه عامل ياعواملي نسبت داده است؟  
آيا اين عوامل به ويژگي هاي خود فرد برمي گردد يا به شرايط وويژگي هاي خارج ازفرد؟

سبک اسناد پایدار_ ناپایدار
نمونه ( 3-3)
 زهرا با زحمت زياد توانست در درس رياضي پيشرفت کند ونمرات خودرابه بالاي 17 برساند. اومي گويد: «حالا که توانستم چنين تلاش و پشتکاري از خودم نشان دهم، حتماً در آينده هم موفق خواهم شد   »                
سوال: دليل زهرا براي موفقيت  هميشگي است يا موقت ؟ چرا؟
     

فهرست مطالب و اسلایدها

سبک اسناد درونی _ بیرونی

سبک اسناد پایدار_ ناپایدار

سبک اسناد کلی _اختصاصی

جمع بندي