پاورپوینت بازنگري منابع و اطلاعات

پاورپوینت بازنگري منابع و اطلاعات

پاورپوینت بازنگري منابع و اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 69 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اهداف اختصاصی: بر اساس متغیرهای تحقیق

1-تعیین درگیری با هلیکوباکتر پیلوری در مبتلایان به اولسر پپتیک و گروه شاهد آنان بر اساس جنس

2-تعیین درگیری با هلیکوباکتر پیلوری در مبتلایان به اولسر پپتیک و گروه شاهد آنان بر اساس سن

3- تعیین درگیری با هلیکوباکتر پیلوری در مبتلایان به اولسر پپتیک و گروه شاهد انان بر اساس ....

هدفی خوب است که :

منطقی باشد.

عملی و قابل اندازه گیری باشد.

واقع بینانه باشد.

با عبارات روشن و افعال حرکتی عنوان شود.

دارای قید مکان و قید زمان باشد.

اگر محققی

 در پی برقراری رابطه بین دو یا چند متغیر

 یا تعیین اثر یک یا چند متغیر بر متغیر دیگری باشد

 آن گاه تحقیق دارای فرضیه یا فرضیه ها است.

تعیین فراوانی تب مالت در مراجعین به بیمارستان لقمان در سال 1396

سئوالات تحقیق:

فراوانی تب مالت براساس سن چقدراست؟

فراوانی تب مالت براساس جنس چقدر است؟

فراوانی تب مالت براساس .... چقدر است؟ 

با تعیین متغيرها امكان

 پاسخ دادن به سئوالات تحقيق  ( در تحقيقات توصيفي و تشخيصي)

و يا

 آزمون فرضيه ها ( در تحقيقات تحليلي و تجربي)

و تعیین محتواي فرم اطلاعاتي (پرسشنامه) تحقيق فراهم مي شود

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تعيين جنبه هاي شناخته شده و ناشناخته مانده از موضوع مورد بررسي

تعيين تفاوت ها ؛ سازگاري ها و توافقات موجود در قلمرو تحقيق

تعيين سئوالات پاسخ داده نشده در حيطه تحقيق

تعيين روشهاي بكار گرفته شده براي بررسي موضوع

پيدا كردن روشي جديد كه مي توان براي موضوع مورد بحث بكارگرفت

پيداكردن دلايلي براي بكارگيري روش پيشنهادي خود

پيداكردن دلايلي براي توجيه نياز به ارائه روش جديد و يا تجديد نظر در روش متداول

ارائه سئوالات و يا فرضيات دقيق و علمي و بهنگام

*بيان استحكام  يا سستي ساختار و يا روش تحقيقات قبلي

*بيان قوت و ضعف ابزار بكارگرفته شده در تحقيقات قبلي

*تعيين ساختاري مناسب از نظر لوازم؛ روش جمع آوري داده ها؛ تجزيه و تحليل داده ها؛ براي پاسخ دهي به سئوالات تحقيق خود

*پيداكردن دلايلي براي توجيه نياز به تكرار تحقيق

* دستيابي به مقالات معتبر؛ بهنگام و مرتبط

* سازماندهي برای استفاده