پاورپوینت کمکهای اولیه

پاورپوینت کمکهای اولیه

پاورپوینت کمکهای اولیه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 123 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ویژگیهای فرد امدادگر

حداکثر تلاش خود را انجام دهید

خطرات را ارزیابی کنید (روش کم خطر را به کار بگیرید)

مسئولیت های فرد امدادگر:

ارزیابی صحیح و سریع موقعیت

محافظت از مصدوم و سایر افراد در صحنه

شناسایی آسیب وارده به مصدوم یا بیماری او

ارائه درمان به موقع، صحیح، و مناسب

قرار دادن موارد وخیم تر در اولویت

انتقال مصدوم به بیمارستان

همراهی کردن مصدوم تا رسیدن کمکهای پزشکی

گزارش دهی مشاهدات خود به افرادی که مراقبت از مصدوم را بر عهده دارند

جلوگیری از انتقال بیماری از مصدوم به خود و دیگران 

اداره مصدوم با صدمه احتمالی کبد

همچون صدمه طحال ، پارگی کبد نیز ممکن است به دنبال ترومای غیر نفوذی شکم مثل فشار کمربند ایمنی اتومبیل به کبد ،ترومای نفوذی به ناحیه RUQ و یا شکستگی دنده های 10، 11، 12 راست ایجاد می شود.

درد شدید در ناحیه RUQ

انتشار درد به شانه راست

حساسیت و گاردینگ در ناحیه RUQ

پیشرفت سریع شوک در صدمات شدید

اقدامات

بررسی بیمار از نظر علایم شوک

انفوزیون حجیم مایعات و خون و

انتقال بیمار به اتاق عمل

در آسیبهای کبدی به دلیل بروز هپاتومگالی مراقب بروز عوارض ریوی باشید

این عوارض شامل آتلکتازی، افیوژن پلنور و پنومونی است

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ویژگیهای فرد امدادگر

نحوه مراقبت امدادگر از خود

اقدامات لازم در یک موقعیت اورژانس

اجزاء روند ارزیابی مصدوم ترومایی و غیر ترومایی

ارزیابی اولیه

مراحل ارزیابی اولیه

برداشت کلی از وضعیت مصدوم

ارزیابی سطح هوشیاری و پاسخدهی 

ارزیابی راه هوایی

ارزیابی تنفس

ارزیابی گردش خون

جراحات بافت نرم

 مراقبتهای اورژانسی در زخم ها و جراحات بافت نرم شامل:

کوفتگی یا ضرب دیدگی

هماتوم

صدمات له کننده

ارزیابی و مراقبت از صدمات بسته بافت نرم

مراقبتهای اورژانسی

مراقبت از زخم های باز بافت نرم

خراشیدگی ها

پارگی

کنده شدگی

قطع شدگی

نفوذ یا سوراخ شدگی

آسیب های له کننده

عفونت زخم

ارزیابی و مراقبت از جراحات بافت نرم

جسم سوراخ کننده در بدن

زخم چشم

آسیبهای پوست سر

آسیب های مغزی

بررسی مصدوم دچار صدمات سر

ترومای قفسه سینه

زخم مکنده قفسه سینه

اقدامات

کوفتگی ریه

اقدامات

کوفتگی میوکارد

بررسی صدمات مثانه و مجرای خروجی ادرار

خونریزی و شوک

اثرات خونریزی بر بدن

علایم خونریزی

انواع خونریزی

ارزیابی مصدوم در خونریزی

مراقبت اورژانس

کنترل خونریزی خارجی

خونریزی داخلی

شوک

انواع شوک

مراحل شوک

علایم و نشانه های این مرحله

شوک جبران نشده(پیش رونده)

علایم و نشانه های دیر رس شوک

اختلال در تنظیم درجه حرارت بدن

هیپوترمی

مراحل هیپوترمی

1.هیپوترمی خفیف(36-34) :

هیپوترمی متوسط( 34-30)

هیپوترمی شدید( 30- 6/26)

هیپوترمی بسیار شدید( کمتر از 26 )

اداره مصدوم دچار هیپوترمی

مراقبتهای اولیه از مصدوم هیپوترم

مراقبتهای کلی از مصدوم

اقدامات بیمارستانی برای مصدوم هیپوترم

یخ زدگی عضو

1.مرحله قبل از انجماد:

2.مرحله انجماد:

3.مرحله توفق خون در عروق:

یخ زدگی آهسته

علایم بالینی یخ زدگی

اداره مصدوم دچار یخ زدگی

گرم سازی مجدد عضو

اقدامات پس از گرم سازی عضو

اختلالات ناشی ازافزایش درجه حرارت

بررسی اولیه مصدوم دچار افزایش درجه حرارت

کرامپ گرمایی

بی رمقی گرمایی

هیپرترمی

روشهای خنک کردن بدن

مسمومیت ها

تشخیص اولیه مسمومیت

اهداف کلی درمان مسمومیت

اداره مصدوم آلوده به سموم خوراکی 

ارزیابی اولیه فرد مصدوم

تهیه شرح حال فوری از فرد مسموم

مراقبتهای اورژانس در بیمارستان

اداره مصدوم آلوده به سموم استنشاقی

اداره مصدوم آلوده به سموم جذب شده از پوست