پاورپوینت تحلیل واريانس

پاورپوینت تحلیل واريانس

پاورپوینت تحلیل واريانس

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:17 اسلاید

 قابل ویرایش:5 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

آزمون توكي :

آزمون توكي ،كه معمولا به HSD مرسوم است مقياسي

را معرفي نموده كه در مقابل آن همه تفاوتها مقايسه مي شود

به عبارتي اگر طبق آزمون F تفاوت معني داري بين

ميانگينهاي گروهها وجود داشته باشد ،طبق آزمون توكي

مي توانيم تفاوت هاي معني دار بين هريك از رزوج

ميانگينها را بررسي كنيم .

 

فهرست مطالب واسلایدها:

The ANOVA Hypothesis

شرایط انجام تحلیل واریانس

جدول مقادير نمونه براي طرح كاملا تصادفي

ميانگين مربعات درون گروهي : تقسيم مجموع مربعات

آزمون توكي