پاورپوینت ترويج الگوي مصرف در رسانه

پاورپوینت ترويج الگوي مصرف در رسانه

پاورپوینت ترويج الگوي مصرف در رسانه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 20 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ترويج الگوي مصرف در رسانه

در جوامعي که به دنبال اقتصاد درون‌زا (Endogenous Economy) و توسعه (Development) جامعه براساس ظرفيت‌هاي بومي خود هستند، انجام «اقدامات تعديل‌کننده و اصلاح‌گرا» در قبال تنوع عرضه‌اي که براي مصارف گوناگون از سوی رسانه‌ها صورت مي‌گيرد، ضرورت دارد

سواد رسانه‌اي به معناي:

ارتقای سطح مهارت بهره‌مندي از رسانه‌ و ايجاد توان «تحليل‌گري و گزينشگري» مخاطبان در مواجهه با رسانه

توسعه مهارت‌ها و ارزش‌هاي «شناختي، عاطفي و رفتاري» مرتبط با محيط اجتماعي و فرهنگ کشور خود و کشورهاي ديگر

توجه به «مداخله فعال» در واکنش به رسانه‌ها و اصلاح آنها.

ويژگي‌هاي برنامه سواد رسانه‌اي مؤثر

سازمان يافته و مستمر است.

مبتني بر پژوهش‌هاي شناخته شده معتبر است.

نتايج آن در طي زمان و با استفاده از آزمودني‌ها، مورد آزمون و ارزشيابي قرار گرفته است.

قابليت الگوبرداري در نقاط ديگر را به دليل وسعت و ديدگاه وسيع نسبت به ارزش‌ها و اشکال متکثر دارد.

 مواد چاپي و سمعي بصري مفصلي جهت پشتيباني از توسعه مفهومي آن فراهم شده است.

هويت بخشي بومي رسانه‌اي به معناي:

برنامه‌ريزي با شرايط اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي مبتني بر اهداف رسانه و تأمين نيازهاي واقعي مخاطبان و کسب رضايت آنان تناسب دارد.

با دو رويکرد  افزايش سواد رسانه‌اي و هويت بخشي بومي، مخاطبان به تجربه زيباشناختي و فرهنگي براي «خودانديشي» (self – reflection) دست مي‌يابند.

مهم‌ترين پيامد خودانديشي مخاطبان مقابله با «خود‌استعماري» است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ترويج الگوي مصرف در رسانه

وظايف رسانه‌ها براي تعديل فرهنگ مصرف

سواد رسانه‌اي به معناي:

ويژگي‌هاي برنامه سواد رسانه‌اي مؤثر

هويت بخشي بومي رسانه‌اي به معناي:

خود استعماري چيست؟

پيامدهاي خود استعماري

تأثير سبک زندگي مصرف گراي مادي بر انسان

روحيه فرد گرايي

نيازهاي متعالي از نظر استاد مطهري

نظر مقام معظم رهبري درباره زياده‌روي در مصرف