پاورپوینت تکنولوژی نمایش

پاورپوینت تکنولوژی نمایش

پاورپوینت تکنولوژی نمایش

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 13 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

شیوه ای است

برای کسب مهـارت در گـروه های کوچک

ازمدل ها و اشیاء

واقعی ساده و عکس و پوستر استفاده می شود

جریان واقعی انجام دادن یک فعالیت را بصورت  نظری وعملی  آموزش می دهد

1- موضـوع ومهـارت را شرح دهید.   2- اشیاء مورد استفاده را به وضـوح نشان دهید.   3- نمایـش را ، مرحـله به مرحـله و به آرامی انجام دهیـد و هـمزمان توضـیحات لازم را ارائـه کنیـد.   4- نمـایـش عملی را ، به آرامی تکرار کنید.   5- ازیک نفـرداوطلب بخواهید که نمایـش را انجام دهـد.   6- ازگـروه بخـواهیـد تا نظـرات خـود را در مورد نمایشی که داوطلب اجـرا کرده است ، ارائه کنـد.   7- فرصت انجام نمایش را به همه گروه بدهید.   8- نمایش گروه را درشرایط تمرینی ، نظـارت وهـدایت کنیـد.   9- نمایـش ( اجـرا ) گـروه را در شـرایط واقعی ، نظـارت وهـدایت کنیـد.

مـانـور

اجراي آزمايشي  و نمايشي

    طرح است ( اعم از  اجرايي ، آموزشي ،  و   پژوهشي )

توانمندي مجريان را قبل از اجراي واقعي طرح ، نمايش مي دهد.

باارزيابي آن نقاط ضعف و قوت طرح شناخته مي شود.

كـارنـاوال

مجموعه اي ازگونه هاي نمايشي كه مراحل مختلف يك برنامه رانمايش مي دهد.

مرحله به مرحله وبه صورت سياردرنقاط مشخصي ازشهر

موسيقي ، پيام ، اعلان ، وسايل نقليه سينما سيار و مزين به پوستر و پرچم   و  پلاكارد و ...

 

فهرست مطالب و اسلایدها

نمايش عملي

نمايشگاه

مانور- كارناوال

راه پيمايي - واريته

مسابقات ورزشي ،هنري ،و...

نمايشواره چندرسانه اي

كارتها- پوسترها

ايفاي نقش

تـأ تــــر