پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی بارویکرد کارآفرینی محوردست سازه ها

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی بارویکرد کارآفرینی محوردست سازه ها

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی بارویکرد کارآفرینی محوردست سازه ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 9 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

1-ارتقای دانش ومهارت ونگرش دانش آموزان درزمینه کشف وحل خلاقانه مسائل

2-فرصت آفرینی برای رشد وشکوفایی استعدادها وخلاقیت دانش آموزان

3-کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری مبتنی برتدریس پژوهش محور موقعیت محور

ومطابق بابرنامه درسی ملی

4-کاربردی کردن دانش وارتباط آن بانیازهای جامعه وموقعیت های زندگی

5-توجه ویژه به دستاوردهای علمی وعملی دانش آموزان برای ورود به میدان رقابت علمی 6-تنوع بخشی به محیط یادگیری

شرایط شرکت کنندگان        

شرکت دانش آموزان در کلیه مراحل مسابقه به صورت انفرادی ویا گروههای دونفره درپایه های هفتم هشتم ونهم مجاز می باشد وتمامی دانش آموزان شرکت کننده درهر سه پایه به صورت مشترک به رقابت خواهند پرداخت.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

  اهداف

شرایط شرکت کنندگان        

نحوه اجرا

مرحله ناحیه شهرستان منطقه

برنامه زمانبندی

ملاک ارزیابی:نمون برگ دست سازه ها

مسئولیت ارزیابی

وظایف ناظرین مناطق