پاورپوینت تئوري احتمال و كاربردآن

پاورپوینت تئوري احتمال و كاربردآن

پاورپوینت تئوري احتمال و كاربردآن

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:26 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه

رفتار يك متغير تصادفي با تابع توزيع احتمال آن توضيح داده مي شود.

تابع توزيع احتمال را مي توان در قالب شكل، هيسنوگرام، جدول يا يك فرمول رياضي بيان نمود.

گاهي نتايج حاصل از آزمايشهاي آماري كه داراي فضاي نمونه گسسته هستند داراي رفتار عمومي از نوع خاصي هستند.

lمثل: رفتار عمومي تمامي ازمايشهايي كه تنها يك نتيجه موفقيت يا شكست دارند.