پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier Transform)

پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier Transform)

پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier  Transform)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:7اسلاید

 قابل ویرایش:13 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

در تبديل معكوس، سيگنال يا تصوير اوليه توسط مجموع توابع پايه‌اي (در فركانس‌هاي مختلف) كه تحت تاثير وزن ضرايب تبديل قرار گرفته‌اند، بازسازي مي‌شود.