پاورپوینت تبخير كننده ها

پاورپوینت تبخير كننده ها

پاورپوینت تبخير كننده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:42 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

•در تبخیر، محلولی که از مادة حل شدة غیر فرار و حلال تشکیل شده است تغلیظ می شود . حلال در بیشترین تبخیرها آب است . با بخار شدن قسمتی از حلال ، که بر اثر آن محلول غلیظ لیکور به دست می آید ، تبخیر انجام می شود .تبخیر با خشک کردن از این نظر تفاوت دارد که حاصل آن ، به جای مواد جامد ، مایع است -  که گاهی اوقات بسیار ویسکوز می باشد- ؛ تفاوت آن با تقطیر این است که بخار حاصل از تبخیر معمولاً یک جزء تنهاست ، و حتی وقتی بخار به صورت مخلوط است ، در مرحلة تبخیر سعی نمی شود بخار به اجزای تبخیر دهنده اش تفکیک شود ؛ تفاوت تبخیر با تبلور این است که بیشتر به تغلیظ محلول توجه می شود تا به تشکیل و ساختمان بلور ها . در بعضی موارد ، مثلاً ، در تبخیر آب نمک که برای تولید نمک معمولی انجام می شود ، تبخیر و تبلور تفاوت بارزی ندارد. گاهی اوقات ، تبخیر باعث می شود دوغابی از بلورها در لیکور اشباع مادر به وجود آید.