پاورپوینت ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت ریاضیات مالی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:27 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ارزش زمانی پول :

  مهمترین و اساسی ترین وظیفه مدیران مالی تصمیم گیری مالی است چون که باگذشت زمان ارزش پول بنا به دلایلی از جمله تورم تغییر می یابد وقدرت خرید آن ثابت نیست لذا بین تصمیمات مالی وزمان ارتباط تفکیک ناپذیری وجود دارد .

   به عنوان مثال تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری در پروژه هایی که ماهیت ان از نظر زمانی بلند مدت واز نظر میزان سرمایه گذاری نیازمند حجم زیاد منابع  باپرداخت مبالغ زیاد می باشد یعنی با ریسک زیاد مواجه است مستلزم تصمیمات مدیران مالی است که نتایج ان در آینده (بلند مدت ) مشخص می گردد 

 

فهرست مطالب واسلایدها:

ریاضیات مالی پیشرفته

ارزش زمانی پول