پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:29 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

بر اساس معادله کلاين و کلين برای عدم قطعيت کل WR ملاحظه می شود که WR به مجذور عدم قطعيت متغير های مستقل wn بستگی دارد.